Cracow Art Week już 12 maja!

Cracow Art Week już 12 maja!

W połowie maja Cracow Art Week: KRAKERS ponownie zagości w krakowskich galeriach i pracowniach, a także licznych nietypowych przestrzeniach. XII edycja odbędzie się w dniach 12-19 maja 2023 roku pod hasłem „Art always wins!”, czyli „Sztuka zawsze zwycięża!”.

W Programie Głównym uczestniczy blisko 60 podmiotów. Do sekcji Miasto zapraszane są uznane galerie i miejsca z wieloletnią tradycją, rozpoznawalne w artystycznej tkance miasta. Art Agenda Nova zaprasza na wystawę „AI dreaming + three wagnerites” Normana Leto, w BWA ZBK zobaczymy Magdalenę Lazar i jej „Coco de mer”, a w Domu Utopii obejrzeć można realizowany we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa projekt „Ławica” Aleki Polis.

Bardzo obiecująco zapowiadają się także wystawy zbiorowe, między innymi „Materialność rozmowy” Elementarza dla mieszkańców Miast, „This exhibition doesn’t exist” Kolektywu OWL czy debiutujący w programie Art Industry Standard z „69g”. We współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie przygotowane zostaną 3 wystawy: „Wystawa ornitologiczna” w CSW Wiewiórka, „КРЕАТИВНИЙ СПРОТИВ – CREATIVE RESISTANCE” w Składzie Solnym oraz „Połączenia” w budynku Poczty Głównej. Flagową częścią wydarzenia jest konkursowa sekcja Laboratorium, często rozgrywająca się w nietypowych lokalizacjach i okolicznościach. Wśród tegorocznych 10 laureatów znajdziemy projekty łączące sztukę z działalnością tatuatorską, performance przy stanowisku archeologicznym, wystawę w opuszczonej aptece szpitalnej, wspólne tworzenie nietypowego pomnika utraconego dzieciństwa czy interaktywno-multimedialną spektakularną instalację site-specific.

Ponadto jak co roku w ramach Programu Towarzyszącego uczestnicy KRAKERSa będą mogli wziąć udział w dedykowanych oprowadzaniach w instytucjach kultury, spacerach szlakiem krakowskich galerii i dzielnic z cyklu Kultour, spotkaniach autorskich, projekcjach filmowych czy zajęciach edukacyjnych dla dzieci.

Hasło tegorocznej edycji opiera się na dziedzictwie Ala Hansena, jednego z czołowych przedstawicieli awangardowego ruchu Fluxus. Ruch ten promuje i łączy działania wielu dziedzin sztuki: od rzeźby i malarstwa, po happeningi, eksperymentalną muzykę oraz poezję. Konsoliduje także artystów o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, nie pozbawionych poczucia humoru, dystansujących się od tradycyjnej sztuki, uwzględniających w swoich działaniach wątki polityczne, bieżące wydarzenia życia społecznego oraz globalne trendy mające wpływ na rozwój ruchów społecznych i artystycznych. KRAKERS to wydarzenie otwarte na happeningi, akcje, eksperymenty, manifesty i koncerty. W trudnych geopolitycznie i ekonomicznie czasach organizatorzy wyrażają wiarę w nadrzędną rolę sztuki, jako immanentnej części życia jednostki.

Hasło „Art always wins!” podsumowuje ponad dziesięcioletnie wysiłki w tworzeniu programu, wspieraniu artystów i konsekwentnym ukazywaniu ich twórczości szerokiej publiczności. Wszyscy mierzymy się z wyzwaniami i poszukiwaniem nadziei, a wielu znajduje ją właśnie w procesie kreacji, w kontakcie ze sztuką. Co roku odbiorcom i artystom zadawane jest pytanie o miejsce sztuk wizualnych w życiu kulturalnym i społecznym, prowokując do refleksji i działania pod hasłem przewodnim.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://cracowartweek.pl/

źródło: informacja prasowa

sznyt tygodnia

najnowsze