Jak wyrobić paszport przed wyjazdem za granicę?

Jak wyrobić paszport przed wyjazdem za granicę?

Paszport upoważnia do podróżowania do krajów, które nie znajdują się w Unii Europejskiej i nie należą do strefy Schengen. Planując dalszy wyjazd powinieneś sprawdzić ważność swojego dokumentu, aby uniknąć problemów na lotnisku. Wyrobienie go może zająć nawet kilka tygodni, dlatego należy odpowiednio wcześniej zająć się formalnościami. Czego będziesz potrzebował i jak wygląda procedura ubiegania się o paszport? Wyjaśniamy!

Czym jest paszport?

Na terenie Unii Europejskiej wymaganym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty, który w zupełności wystarczy, aby przekroczyć granicę obcego kraju. W przypadku planowanego wyjazdu poza Europę niezbędny będzie także paszport, który jest poświadczeniem Twojego obywatelstwa i tożsamości. Do posiadania takiego dokumentu są zobowiązane również osoby nieletnie, nawet jeśli podróżują wraz z prawnym opiekunem. Więcej przydatnych informacji przeczytasz w artykule na stronie https://rankomat.pl/turystyka/jak-wyrobic-paszport. Dowiesz się z niego, w jakich okolicznościach konieczne jest posiadanie dokumentu i kiedy mieć go przy sobie. W niektórych krajach jest on ważniejszy niż tradycyjny dowód tożsamości, gdyż paszport zawiera takie informacje jak:

- imiona i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- płeć,

- obywatelstwo,

- PESEL,

- datę wydania i termin ważności dokumentu,

- numer i serię paszportu,

- organ wydający dokument,

- podpis właściciela.

W paszporcie umieszczone są również dane biometryczne w formie zdjęcia z wizerunkiem twarzy oraz odcisków palców. Dokument jest ważny przez 10 lat dla osoby dorosłej oraz 5 lat w przypadku dziecka do 13 roku życia. Po tym czasie należy go wymienić, składając odpowiedni wniosek w urzędzie wojewódzkim w miejscu zamieszkania.

Jak wyrobić paszport?

O paszport może wnioskować każdy pełnoletni obywatel Polski, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych za wyrobienie paszportu odpowiadają opiekunowie prawni. To na nich spoczywa obowiązek wypełnienia wniosku i skompletowania niezbędnych dokumentów. Czego będziesz potrzebował podczas wizyty w urzędzie?

- wypełniony wniosek o wydanie paszportu,

- kolorowe zdjęcie wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,

- ważny dokument tożsamości,

- dowód uiszczonej opłaty paszportowej.

Osoby, które wzięły ślub za granicą i zmieniły nazwisko, muszą również dostarczyć odpis polskiego aktu małżeństwa. Ponadto warto pamiętać, że dołączona do wniosku fotografia musi mieć odpowiednie proporcje i przedstawiać Twój aktualny wygląd.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

W całym kraju koszt wyrobienia dokumentu wynosi 140 zł. Niektórzy mogą jednak skorzystać ze zniżek w wysokości 50 lub 75% od ceny podstawowej, a nawet ubiegać się o darmowe wydanie paszportu. Ulga przysługuje m.in.:

- uczniom i studentom,

- emerytom i rencistom,

- niepełnosprawnym,

- osobom poniżej 26 r.ż. z rodzin wielodzietnych,

- kombatantom,

- utrzymującym się z zasiłków społecznych,

- przebywającym w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych,

- żołnierzom.

Lista ta jest znacznie dłuższa, dlatego przed złożeniem wniosku sprawdź na stronie rządowej, czy nie należysz do grupy osób upoważnionych do zniżki na wyrobienie dokumentu.

Co oprócz paszportu jest potrzebne za granicą?

Planując wyjazd zagraniczny, oprócz kompletu niezbędnych dokumentów, powinieneś zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli podlegasz NFZ, masz prawo do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki której skorzystasz z bezpłatnej opieki medycznej w celu ratowania zdrowia i życia. EKUZ refunduje tylko podstawowe usługi medyczne, dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Zapewnia ono znacznie szerszą ochronę z dostępem do prywatnych ośrodków zdrowia na terenie danego kraju. Polisa pokryje też dodatkowe koszty związane z wcześniejszym powrotem do domu lub opłaty za ratownictwo medyczne, które za granicą mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ubezpieczenie podróżne możesz rozszerzyć o dodatkowe elementy, w zależności od tego, czy wyjeżdżasz w celach rekreacyjnych, turystycznych czy służbowych.

 

Materiał powstał we współpracy z rankomat.pl

fot. Pexels